Θαλάσσιες Μεταφορές

Φορτώσεις ολόκληρων εμπορευματοκιβωτίων (FCL) παγκοσμίως από και προς Ελλάδα και Βαλκανικές Χώρες.

Φορτώσεις τμηματικών φορτίων (LCL) προς Ελλάδα και Βαλκανικές Χώρες:

 • Από Κίνα: εβδομαδιαίες αναχωρήσεις
 • Από Ινδία: εβδομαδιαίες αναχωρήσεις
 • Από Ταϊβάν: εβδομαδιαίες αναχωρήσεις
 • Από Μαλαισία: εβδομαδιαίες αναχωρήσεις
 • Από Ταϊλανδή: εβδομαδιαίες αναχωρήσεις
 • Από Ανατολική Ακτή Αμερικής: εβδομαδιαίες αναχωρήσεις

Φορτώσεις Δεξαμενών ISO 20 ποδών εντός Ευρώπης:

 • Δεξαμενές κατάλληλες για μεταφορές Υγρών Τροφίμων
 • Δεξαμενές κατάλληλες για μεταφορές Χημικών Επικινδύνων φορτίων ή όχι.

Φορτώσεις Ξηρού Η Υγρού φορτίου Χύμα σε εμπ/τιο των 20' ποδων

Οι φορτώσεις αυτές πραγματοποιούνται με:

 • Με FLEXI TANK i, ii, iii
 • Με ΜΕΓΑΣΑΚΟΥΣ i, ii
 • Προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε προϊόντος

Διαχείριση Εμπορευματοκιβωτίων όλων των Τύπων Μέσω DEPOT.

 • Φύλαξη
 • Φορτοεκφορτώσεις Γεμάτων & Κενών
 • Διαχείριση Κενών
 • Εργασίες φόρτωσης / εκφόρτωσης εμπορευμάτων από Εμπ/τιο σε Φορτηγό Αυτοκίνητο ή το αντίθετο.
Συνηθέστεροι τύποι εμπορευματοκιβωτίων

Άλλες Υπηρεσίες

Μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων

Ειδικού Τύπου Μεταφορές

Ασφάλεια εμπορευμάτων

Παρακολούθηση φορτίων

Υπηρεσίες Παραλαβών / Παραδόσεων ΠΟΡΤΑ/ΠΟΡΤΑ

Υπηρεσίες Παραλαβών / Παραδόσεων ΠΟΡΤΑ/ΠΟΡΤΑ εμπορευματοκιβωτίων
των 40'ποδων με βάρος φορτίου τα 25.500 κιλά

Συμπληρωματικές Εργασίες

Οδικές Μεταφορές

Φορτώσεις ολόκληρων / κομπλέ αυτοκινήτων όλων των τύπων από και προς:

Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Ιρλανδία

Χώρες Βαλτικής

Χώρες Σκανδιναβίας

Χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ρωσία, Γεωργία, Ουκρανία, κλπ)

Χώρες Βαλκανίων και πρώην Γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας

Καθημερινές ανταποκρίσεις με Σόφια, Σκόπια, Βουκουρέστι Βελιγράδι.


Φορτώσεις τμηματικών φορτίων (LTL) προς Ελλάδα από:

 • Τακτικές Γραμμές:
 • Ιταλία:
 • 2 αναχωρήσεις την εβδομάδα
 • Γερμανία:
 • αναχώρηση κάθε εβδομάδα
 • Γαλλία:
 • αναχώρηση κάθε εβδομάδα
 • Βέλγιο, Ολλανδία:
 • αναχώρηση κάθε εβδομάδα
Συνηθέστεροι Τύποι Φορτηγών Αυτοκινήτων

Άλλες Υπηρεσίες

Συνδυασμένες Μεταφορές Σιδηρόδρομος / Φορτηγό αυτοκίνητο με εμπ/τια των 45 Ποδών

Φορτώσεις επικίνδυνων φορτίων ADR

Μεταφορές Ειδικού Τύπου

Ανταλλακτικά Πλοίων

Ασφάλεια εμπορευμάτων

Παρακολούθηση φορτίων

Υπηρεσίες Παραλαβών / Παραδόσεων ΠΟΡΤΑ/ΠΟΡΤΑ

Συμπληρωματικές Εργασίες

Εναέριες Μεταφορές

 • Φορτώσεις Ευπαθών και Επικίνδυνων Φορτίων

 • Φορτώσεις Ανταλλακτικών Πλοίων

 • Ασφάλεια Εμπορευμάτων

 • Υπηρεσίες Παραλαβών / Παραδόσεων ΠΟΡΤΑ/ΠΟΡΤΑR

 • Παρακολούθηση Φορτίων

 • Συμπληρωματικές Εργασίες

Υπηρεσίες Logistics

 • Διανομές, Παραλαβές / Παραδόσεις ΠΟΡΤΑ / ΠΟΡΤΑ

 • Αποθηκεύσεις

 • Επιλογή Αποθηκευτικών χώρων

 • Έλεγχο Αποθεμάτων

 • Διαχείριση Υλικών

 • Συσκευασίες

 • Αποσυσκευασίες / Ανασυσκευασίες

 • Δημιουργία Παραγγελιών

 • Ασφάλεια εμπορευμάτων

Συμπληρωματικές Εργασίες

 • Εκτελωνιστικές εργασίες

 • Έκδοση διαφόρων τελωνειακών εγγράφων

 • Πληροφορίες επί δασμολογικών κλάσεων εμπ/των

 • Τελωνειακές μεταφορτώσεις Τ1

 • Τελωνειακές διαδικασίες σε αποθήκες που είναι χαρακτηρισμένες 'Τελωνειακές'

 • Διαχείριση και έκδοση εγγράφων από Επιμελητήρια

 • Un-packaging / Re-packaging

 • Έκδοση Φ/κων και CMRn

 • Τραπεζικές συμφωνίες / Διαχείριση Πιστώσεων L/C

Newsletter

Επικοινωνήστε μαζί μας

Arkas Logistics

πληροφορίες και γραμμή επικοινωνίας:

+30 210 4292518

info@arkas-logistics.gr

ARKAS LOJISTIK, ΤΟΥΡΚΙΑ